Lidmaatschapsvoorwaarden

1. LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

· Voor leden van G.V. Olympia Blerick zijn de hierna genoemde lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing.

2. PROEFLESSEN

· Bij onze vereniging mag je 2 proeflessen volgen.

· Proeflessen moeten worden aangevraagd door een mail te sturen naar: ledenadministratie@olympiablerick.nl

· Is er een wachtlijst, dan kun je pas een proefles volgen als er een plek is vrijgekomen in een groep.

· Sta je op de wachtlijst en er is een plek vrijgekomen voor de les, dan krijg je van ons een uitnodiging voor 2 proeflessen. Daarna beslis je of je een lid wilt worden.

3. LID WORDEN

· Je kunt je alleen inschrijven als lid via het online inschrijfformulier op onze website.

· Na een succesvolle inschrijving krijg je uiteraard een bevestiging per mail van ons.

4. BETALING

· Bij inschrijving betaalt u eenmalig €10,- inschrijfkosten.

· Alle leden betalen contributie per half jaar. Dit gebeurt in de eerste week van april en oktober.

· Het seizoen loopt van augustus tot juli (zomervakantie)

· Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

· De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

· Als je lid wordt gedurende het half jaar, betaal je alleen voor de rest van de periode.

· Indien automatische incasso van een factuur niet lukt, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling geeft G.V. Olympia Blerick de vordering uit handen en is gerechtigd om extra kosten voor incasso en eventuele gerechtelijke procedures in rekening te brengen.

5. LIDMAATSCHAP BEËINDIGEN

· Zolang je je lidmaatschap niet opzegt, wordt het lidmaatschap elk half jaar automatisch verlengd.

· Opzeggen van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór het begin van een nieuwe periode. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een periode eindigt, blijft de contributie over het hele half jaar verschuldigd.

· Als je het lidmaatschap wilt beëindigen, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@olympiablerick.nl

· Telefonisch of via de trainer opzeggen is niet mogelijk.

6. OVERIG

· Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van kleding en dergelijke voor, na en gedurende het sporten.