Contributie

De contributies zijn per september 2023 verhoogd met euro 5,- per half jaar

JEUGDLEDEN (t/m 15 jaar) € 70,00* per half jaar – per uur

SENIORLEDEN (vanaf 16 jaar) € 75,00* per half jaar – per uur

Inschrijfgeld : € 10,00

Voor selectiegroepen worden hogere contributies berekend


* Met ingang van 1 februari 2022