Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Veilig Sportklimaat Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Afmelden Lesrooster Foto Album Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Informatie
Jeugdfonds
Sport & Cultuur


Vakantierooster schooljaar 2020-2021
 Kerstvakantie

21 december 2020 tot en met 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 - 19 februari 2021

Meivakantie

3 - 14 mei 2021

Zomervakantie

26 juli tot en met 3 september 2021