Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Aan-Afmelden Lesrooster Foto Album Sponsoren Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Privacy
Verklaring

Uitvoering

14 April 2019

FOTO

Het echtpaar Jan en Els Gelissen-Janssen werden door
burgemeester Antoin Scholten Koninklijk onderscheiden met
“lid in de orde van Oranje Nassau” in ‘t Raodhoes in Blerick.

(Foto’s: John Smit)