Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Veilig Sportklimaat Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Afmelden Lesrooster Foto Album Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Informatie
Jeugdfonds
Sport & Cultuur


Privacyverklaring


            Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Olympia gevestigd te Blerick,             ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164784,             hierna te noemen: `de Vereniging`.


            Het pdf document privacyverlaring kunt u inzien en afdrukken

            privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Olympia gevestigd te Blerick


             


Indien u PDF-documenten wilt openen, dan dient "Adobe Acrobat Reader" op uw computer te zijn geïnstalleerd.

Klik op Acrobat Reader om deze gratis te installeren.