Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Aan-Afmelden Lesrooster Foto Album Sponsoren Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Privacy
Verklaring

Uitvoering

14 April 2019

FOTO


Privacyverklaring


            Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Olympia gevestigd te Blerick,             ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164784,             hierna te noemen: `de Vereniging`.


            Het pdf document privacyverlaring kunt u inzien en afdrukken

            privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Olympia gevestigd te Blerick


             


Indien u PDF-documenten wilt openen, dan dient "Adobe Acrobat Reader" op uw computer te zijn geïnstalleerd.

Klik op Acrobat Reader om deze gratis te installeren.