Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Aan-Afmelden Lesrooster Foto Album Sponsoren Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Privacy
Verklaring

Uitvoering

14 April 2019

FOTO

Mededelingen

Mededelingen van het bestuur of commissies worden via infobrieven en via deze website tussentijds kenbaar gemaakt.

 

Regelingen

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU).
Olympia is als vereniging ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 40164784.
In de verenigingsstatuten zijn geregeld:

De statuten liggen ter inzage bij de secretaris.

 

Lessen-Reglement