Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Veilig Sportklimaat Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Afmelden Lesrooster Foto Album Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Informatie
Jeugdfonds
Sport & Cultuur
         

 

 

 


Het vereniging's jaar loopt van september tot augustus daaropvolgend.

De contributie wordt per half jaar geïnd en bedraagt over deze periode voor:

Gymnastiek en turnen

Kleuters

€ 51,50 per half jaar/per ¾ uur

jeugdleden

t/m 15 jaar € 59,00 per half jaar/per uur

seniorleden

vanaf 16 jaar € 65,00 per half jaar/per uur

Inschrijfgeld is € 10,00

Voor selectiegroepen worden hogere contributies berekend.

Via automatische incasso worden de contributies verrekend.

Als men het niet eens is met een afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Als u het lidmaatschap opzegt stopt de incasso automatisch.


Voor de leden die nog lid zijn van onze vereniging en vorig seizoen met de coronasluiting te maken hebben gehad, word een eenmalige korting gegeven op hun halfjaarlijkse contributie. Er worden geen bedragen geretourneerd aan leden die geen lid meer zijn.