Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Aan-Afmelden Lesrooster Foto Album Sponsoren Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Privacy
Verklaring

Jaarvergadering
2018
Foto’s
         

 

 

 


Het vereniging's jaar loopt van september tot augustus daaropvolgend.

De contributie wordt per half jaar geïnd en bedraagt over deze periode voor:

Gymnastiek en turnen

Kleuters

€ 49,00 per half jaar/per ¾ uur

jeugdleden

t/m 15 jaar € 56,50 per half jaar/per uur

seniorleden

vanaf 16 jaar € 62,50 per half jaar/per uur

Inschrijfgeld is € 10,00

Voor selectiegroepen worden hogere contributies berekend.

Via automatische incasso worden de contributies verrekend.

Als men het niet eens is met een afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Als u het lidmaatschap opzegt stopt de incasso automatisch.