Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Aan-Afmelden Lesrooster Foto Album Sponsoren Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Privacy
Verklaring

Uitvoering

14 April 2019

FOTO
         

 

 

 


Het vereniging's jaar loopt van september tot augustus daaropvolgend.

De contributie wordt per half jaar geïnd en bedraagt over deze periode voor:

Gymnastiek en turnen

Kleuters

€ 49,00 per half jaar/per ¾ uur

jeugdleden

t/m 15 jaar € 56,50 per half jaar/per uur

seniorleden

vanaf 16 jaar € 62,50 per half jaar/per uur

Inschrijfgeld is € 10,00

Voor selectiegroepen worden hogere contributies berekend.

Via automatische incasso worden de contributies verrekend.

Als men het niet eens is met een afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Als u het lidmaatschap opzegt stopt de incasso automatisch.