Home Gymnastiekvereniging

Copyright © Olympia Blerick, alle rechten voorbehouden

Home Veilig Sportklimaat Info Bestuur Contributie Activiteiten Vakantie Leiding/Commissies Afmelden Lesrooster Foto Album Contact

Webmaster:Creamondo.nl

Opgericht
 1 mei 1903

Informatie
Jeugdfonds
Sport & Cultuur

   Welkom bij Olympia Blerick


**************************************************************


Het Bestuur van Gymnastiekvereniging Olympia Blerick heeft in de vergadering die gehouden werd op dinsdag 19 januari jongstleden besloten dat er voorlopig geen automatische incasso wordt geïnd.

De lessen die straks weer gegeven worden, nadat dit weer toegestaan is,  zullen dan met de leden verrekend worden.

Alle leden krijgen bericht wanneer er weer wordt begonnen met het oppakken van de lesroosters.

Wij willen op deze wijze voorkomen dat er lessen in rekening worden gebracht die NIET gegeven zijn.**************************************************************


Olympia geeft wekelijks les aan kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar tot volwassenen
van zelfs 80 jaar.

Ouder en kind-gym

Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen samen met vader of moeder (of opa of oma!) een
klein uurtje bewegen onder begeleiding.

Kleutergym

Kleuters (4 t/m 6 jaar) hebben plezier in bewegen. Helaas hebben kinderen vaak te weinig ruimte om optimaal te kunnen bewegen of worden ze geremd door angstige ouders. Bij kleutergymnastiek proberen wij aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen. Elk kind is anders; het ene kind is bang om over kop te gaan,
het andere kind heeft hoogtevrees en weer een ander kent geen vrees. 

Turnen

Vanaf 6 jaar wordt er bij de groepen veel aandacht besteed aan het zogenaamde toestel turnen: lange mat, brug ongelijk, balk, trampoline, ringen en springen.

Valt een kind op door een grote mate van lenigheid, souplesse en/of kracht, dan
kan het geselecteerd worden voor de zogenaamde 'wedstrijdgroep'. Zij kunnen
dan extra les krijgen en op termijn deelnemen aan wedstrijden. 

De springgroep

Deze groep traint op de airtumbling baan. Leeftijd voor deze groep is 14+,
met als eis dat de basis van het springen aanwezig moet zijn.

Bewegen voor volwassenen

De lessen bieden u de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer
aan uw conditie te werken.

Volleybal

Er is een dames en heren volleybalgroep die recreatief volleybal beoefenen

Kwaliteit en creativiteit.

Het kwaliteitsaspect staat binnen de vereniging hoog aangeschreven. De lessen worden derhalve dan ook verzorgd door leiders en leidsters die gediplomeerd
en in het bezit zijn van een licentie. 

Betaalbaarheid als uitgangspunt.

Olympia Blerick is van mening dat de gymnastieksport laagdrempelig en dus betaalbaar voor iedereen moet zijn. Deze visie komt dan ook tot uitdrukking
in de lage contributies die voor de verschillende disciplines worden berekend. 

Olympia doet meer.

Naast de wekelijkse trainingen, wedstrijden en demonstraties heeft de vereniging
ook nog een activiteitencommissie. Momenteel worden er geen grote activiteiten georganiseerd voor onze leden vanwege een tekort aan belangstelling.

De uitvoering, clubkampioenschappen en het deelnemen aan de Venlose turnkampioenschappen vormen wel nog steeds een vast onderdeel
van de jaarlijks terugkerende activiteiten van de Technische commissie en leiding.